2012-12-04 15:54:00

... Devamı

2012-12-04 15:50:00

Devamı

radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri...

2012-12-04 15:47:00

Radyasyonun Canlılar Üzerindeki Etkileri Radyasyon; Radyasyon ya da ışınım, bir ışık kaynağından çıkarak düz bir çizgi şeklinde bize ulaşan ince ışık demetlerine denir. Atomlardan, Güneş’ten ve öbür yıldızlardan yayılan enerjiye bu terimlerden esinlenerek ışınım ya da ışıma denmiştir. Işınımın batı dillerindeki karşılığı olan ve yine ışın anlamına gelen radyasyon terimi de sık kullanılır. Işık ışınları, ısı, X ışınları, radyoaktif maddelerin saldığı ışınlar ve evrenden gelen kozmik ışınların hepsi birer ışınım biçimidir. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Radyoaktivitenin Canlılara Etkileri; Bir canlı tarafından absorbe edilen radyasyon enerjisinin bünyeye olan etkisi ikiye ayrılır. 1. Kronik 2. Akut Kronik etkiler izafi olarak küçük radyasyonlara uzun süre maruz kalınması neticesinde meydana gelir. Akut etki ise tek ve büyük bir radyasyon dozuna kısa sürede (24 saat) maruz kalındığında ortaya çıkar.  Radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi "rem" birimi ile ifade edilir. Bu, X ve gama ışınlarının geçtikleri atmosferde meydana getirdikleri iyonlaşmanın bir ölçüsüdür. 5 ve daha küçük değerler izafi olarak küçük radyasyonlardır. Gözlenebilir bir etkisi olmamakla beraber 25 rem büyük radyasyon sayılır. 50 rem'lik dozajlarda kaz özelliklerinin değiştiği, 300-500 rem'lik dozlarda doktor müdahalesi olmaksızın yaşama şansı olmakla beraber, 650 rem'lik dozların öldürücü olduğu gözlenmiştir.  Genel olarak radyasyona maruz kalınması halinde ömürde bir kısalma beklenir. Maruz kalınan süre veya doza... Devamı

2012-12-04 15:43:00

... Devamı

Fotoğraf

2012-12-04 15:43:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

radyasyondan kaynaklanan hastalıklar

2012-12-04 15:40:00

Radyasyondan Kaynaklanan Hastalık ve Belirtileri    1. Radyasyon Hastalığı  Gama ışını neşreden kaynak bizden az ya da çok bir uzaklıktadır. Bu kaynak bize nükleer radyasyon, vücudumuzdaki organları meydana getiren dokuların hücrelerinde iyonizasyon ve sonuç olarak hücrelerin ölümüne sebep olur. Hücre ölümü ile yerine koyma organındaki aksama hastalanmayı, bu olayın devamı ise ölümü doğurur. 2. Radyoaktif Zehirlenme Nükleer radyasyon kaynakları nefes alınırken solunum yol ve organlarına, bulaşmış yiyecek ve içeceklere dikkat edilmezse sindirim organlarına açık yara veya yaralardan doğruca kana yani dolaşım sistemine girebilir. İşte radyoaktif zehirlenme bu tür hastalanmaya verilen addır. Bu hastalanma şeklinde kaynak hangi yol ya da yollardan olursa olsun vücuda girmiştir. Şualanma yakından olmaktadır. Hasta (zehirlenen), her türlü korunma olanağından yoksundur. Hastalık Belirtileri  Serpinti tehlikesi insanı çabucak öldürüveren bir tehlike değildir. Etki insan vücudunda zamanla harabiyete sebep olur. Belirtileri azar azar meydana çıkar. Zaman uzadıkça belirtileri çoğalarak hastalık gelişir ve nükleer radyasyon almaya devam edilirse bir hafta veya haftalar sonra ölümle sonuçlanır. Biriktirildiği tespit edilen radyasyon miktarı az ölçüde, yahut hastalanan şahıs çok mukavemetli ve artık hastanın radyasyon alması önlenmiş ise istirahat ve iyi bir bakım ile iyileşecektir. Ancak burada belirtilere değinmeden hastalık yapabilecek dozlarla, ölüme sebep olabilecek dozların, kesin ölüm dozu ile herkes için tehlikesiz biriktirilebilecek dozun açıklanması gerekir. En aşağı düzeyde başlayıp %100 ölüm dozuna kadar olmak üzere radyasyon etkileri ş&o... Devamı

Fotoğraf

2012-12-04 14:55:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

2012-12-04 14:52:00

  ntvmsnbc - Dünyanın gözü kulağı, Fukuşima nükleer santraline çevrildi. Japonya, santraldeki olası felaketi önlemek için adeta zamanla yarışıyor ve bunun için de diğer ülkelerden yardım istiyor. Yetkililer, reaktördeki su eksikliği nedeniyle durumun çok ciddi olduğunu, yakıt çubuklarının daha fazla ısınması durumunda radyasyonun yayılacağını söylüyor.    Tüm dünyayı etkileyen bu tedirgin bekleyiş, radyasyondan nasıl korunulacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Korunma yöntemleriyle ilgili yaygın söylentilerden biri de tuz ve bal tüketimi ile ilgili.    Ancak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, tuz ve balın radyasyondan koruma gibi bir etkisi olmadığını söyledi. Dr. Dizdar, ‘’Tiroit doysun ve aktif maddeyi bünyesine katmasın diye, potasyum iyodür kullanılıyor ama tuz ve balın böyle bir etkisi yok’’ dedi.    İnsan vücudu radyasyona maruz kaldığında kısa sürede gelişen şikâyetlerin başında ishal geliyor. Tuz ve balın, ishalin yol açtığı tabloyu düzeltmede etkili olduğunu ve ancak bu amaçla kullanılabileceğini vurgulayan Dr. Dizdar, “İshal vücuttan tuz kaybına neden olur. Bu durumda kaybedilen tuzun yerine konması için tabii ki dışarıdan tuz almak gerekir. Aynı şey bal için de geçerlidir. Yani radyasyonun insan vücudunda yaptığı ishal gibi şikâyetlerin sonucunda bozulan sıvı elektrolit dengesini sağlamak için tuz kullanılır. Ama radyasyondan korunmak adına tuz veya bal kullanmanın bilimsel hiçbir dayanağı yoktur” dedi.  ... Devamı

radyasyondan korunmanın yolları....

2012-12-04 14:43:00

  Çevremizdeki pek çok cihaz ( Tv, Radyo, CepTelefonları, Röntgen, Tomografi, Tıbbi cihazlarvs.) büyük oranda radyasyon kaynağıdır bu nedenle radyasyondan tamamen kurtulmak mümkün değildir fakat zararlarını en azaindirmek mümkündür. Kullanmadığınız elektronik aletleri kapatın ya da fişten çıkartın. Bilgisayar monitörü alırken düşük radyasyonlu olmasına dikkat edin. Üzerinde “Low Radiation” etiketi bulunan monitörleri tercih edin ya daLCD monitörler kullanın çünkü LCD monitörler CRT monitörlere göre daha az radyasyon yayarlar. Floresan lambaları gece lambası ya da okuma lambası olarak kullanmayın. Yattığınız ya da dinlendiğiniz yerde televizyon vb. elektronik cihazları bulundurmamaya özen gösterin veya fişini çekin. Elektrikli saatleri, radyoları veya alarmları yatarken başucunuzda bulundurmayın mümkünse pilli cihazlar kullanın. Cep telefonu kullanmadığınız surece kapalı tutun ve açıkken kalp hizasında bulundurmayın. Eğer telefonla konuşma çılgınıysanız kulaklık kullanmaya özen gösterin. Cep telefonu alırken SAR değerini kontrol edin. SAR<1 W/kg olan cep telefonlarını tercih edin ve son zamanlarda piyasayı kuşatan çin malı telefonları kullanmamaya özen gösterin çünkü o telefonların bir çoğu testlerden geçirilmemiştir. ... Devamı

Fotoğraf

2012-12-04 14:14:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

Fotoğraf

2012-12-04 14:13:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı